baner pozostale
  • Dane do sprawozdań GUS
  • Dane do sprawozdań NBP
  • Dane do deklaracji PFRON
  • Przygotowanie informacji dla pracowników delegowanych do pracy za granicą
  • Przygotowanie zestawień w formie Excela z programu księgowego
  • Przygotowanie zestawień w formie Excela z programu kadrowo-płacowego
  • Wypełnianie Rp-7
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych i ewidencyjnych.